Japan Remington No 9 Typewriter

By Xah Lee. Date: . Last updated: .
Katakana Kanji Remington 9 typewriter 1906 36028
Katakana Kanji Remington 9 typewriter [image source [ AceTypewriter ] https://twitter.com/AceTypewriter/status/620250295264657409, Matthew McCormack]
Katakana Kanji Remington 9 typewriter 1906 88951
Katakana Kanji Remington 9 typewriter [image source [ AceTypewriter ] https://twitter.com/AceTypewriter/status/620250295264657409, Matthew McCormack]
Katakana Kanji Remington 9 typewriter 1906 55249
Katakana Kanji Remington 9 typewriter [image source [ AceTypewriter ] https://twitter.com/AceTypewriter/status/620250295264657409, Matthew McCormack]
Katakana Kanji Remington 9 typewriter 1906 00655
Katakana Kanji Remington 9 typewriter [image source [ AceTypewriter ] https://twitter.com/AceTypewriter/status/620250295264657409, Matthew McCormack]

1906 Katakana and Kanji Remington No 9 typewriter left the shop in good working order