Music Symbols ๐ŸŽถ

By Xah Lee. Date: . Last updated: .
๐ŸŽน ๐ŸŽป ๐ŸŽท ๐ŸŽบ ๐ŸŽธ ๐Ÿฅ
๐ŸŽต ๐ŸŽถ ๐ŸŽผ
๐ŸŽœ ๐ŸŽ
โ™ฉ โ™ช โ™ซ โ™ฌ
๐…œ ๐… ๐…ž ๐…Ÿ ๐…  ๐…ก ๐…ข ๐…ฃ ๐…ค
๐„บ ๐„ฉ
๐„ป ๐„ผ ๐„ฝ ๐„พ ๐„ฟ ๐…€ ๐… ๐…‚
๐„’ ๐„“ ๐„ ๐„‘
๐† ๐† ๐†‘ ๐†’ ๐†“
๐„€ ๐„ ๐„‚ ๐„ƒ ๐„„ ๐„… ๐„” ๐„•
๐„† ๐„‡ ๐„ˆ ๐„‰ ๐„Š ๐„‹ ๐„Œ ๐„ ๐„Ž ๐„
๐„– ๐„— ๐„˜ ๐„™ ๐„š ๐„›
๐„š๐„ž ๐„š๐„ก ๐„š๐„ข
๐„š๐„Ÿ ๐„š๐„  ๐„š๐„ฃ ๐„š๐„ค ๐„š๐„ฅ ๐„š๐„ฆ
โ™ฏ ๐„ช ๐„ฐ ๐„ฑ ๐„ฒ
โ™ญ ๐„ซ ๐„ฌ ๐„ญ ๐„ณ
โ™ฎ ๐„ฎ ๐„ฏ
๐„ถ ๐„ท ๐„ธ ๐„น
๐„ด ๐„ต
๐†Œ ๐† ๐†Ž
๐†” ๐†• ๐†– ๐†› ๐†œ ๐† ๐†ž ๐†Ÿ ๐†  ๐†ก ๐†ข ๐†ฃ ๐†ค ๐†ฅ
๐†ƒ ๐†„ ๐†ฑ ๐†ฒ
๐†— ๐†˜ ๐†™ ๐†š
๐†ฆ ๐†ง ๐†จ ๐†ฉ
๐†ฎ ๐†ฏ ๐†ฐ
๐„œ ๐„
๐†ถ ๐†ท ๐†ธ
๐†บ ๐†ผ ๐†พ ๐‡€
๐†น ๐†ป ๐†ฝ ๐†ฟ
๐‡ ๐‡‚ ๐‡ƒ ๐‡„ ๐‡… ๐‡† ๐‡
๐‡‡ ๐‡ˆ ๐‡‰ ๐‡Š ๐‡‹ ๐‡Œ ๐‡ ๐‡Ž
๐‡ ๐‡‘ ๐‡’ ๐‡“ ๐‡” ๐‡• ๐‡– ๐‡— ๐‡˜ ๐‡™ ๐‡š ๐‡› ๐‡œ ๐‡
๐†ณ ๐†ด ๐†ต
๐…ƒ ๐…„ ๐…… ๐…– ๐…™
๐…† ๐…ˆ ๐…Š ๐…Œ ๐…Ž ๐… ๐…’ ๐…” ๐…— ๐…š
๐…‡ ๐…‰ ๐…‹ ๐… ๐… ๐…‘ ๐…“ ๐…• ๐…˜ ๐…›
๐…ช ๐…ซ ๐…ฌ
stem ๐…ฅ ๐…ฆ
Unicode Search

Type heart face, or 9829, or U+1f60d, or paste emoji ๐Ÿ˜‚.

If you have a question, put $5 at patreon and message me.

 1. Emoji ๐Ÿ˜‚
 2. Hand ๐Ÿ‘
 3. Food ๐ŸŽ
 4. Love ๐Ÿ’‹
 5. Clothing ๐Ÿ‘ 
 6. Animal ๐Ÿฐ
 7. Insect ๐Ÿž
 8. Plant ๐ŸŒต
 9. Sport โšฝ
 10. Astrology ๐ŸŒ›
 11. Weather ๐ŸŒง
 12. Place ๐ŸŽช
 13. Signs โ›”
 14. Vehicle ๐Ÿš€
 15. Things ๐Ÿ”ช
 16. Tech ๐ŸŽง
 17. Office ๐Ÿ“ง
 18. UI ๐Ÿ—‘
 19. Clock โฐ
 20. Music ๐ŸŽถ
 21. Flags ๐Ÿ
 22. Sex โšค
 23. Stars โ˜…
 24. Cross โœš
 25. Games โ™ž
 26. Shapes โ– 
 27. Box โ–“
 28. Culture โ˜ญ
 29. Keyboard โŒ˜
 30. Common ยฉ
 31. Marks โœ“
 32. Money โ‚ฌ
 33. Circled โฝ
 34. Arrow โ†’
 35. Bracket ยซยป
 36. Math โˆ‘
 37. Math Font โ„ค
 38. Greek ฮฑ
 39. APL โ
 40. ASCII โ€
 41. Unit ใŽœ
 42. Braille โ ฎ
 43. Cyrillic ะ–
 44. Chinese ๆ–‡
 45. full-width ๅ…จ
 46. Japanese ใฎ
 47. Korean แ‡ก
 48. Arabic ุด
 49. Ethiopic แŒซ
 50. Devanagari เค…
 51. Bengali เฆ…
 52. Tamil เฎ…
 53. Tibetan เฟ“
 54. Hieroglyph ๐“‚€
 55. Cuneiform ๐’ท
 56. Linear B ๐‚‚
 57. Phoenician ๐คˆ
 58. Rune แš 
 59. Shavian ๐‘•

How To

 1. How to Input Unicode
 2. Download Font

Versions

 1. Unicode 11
 2. Unicode 10
 3. Unicode 9
 4. Unicode 8
 5. Unicode 7

Art

 1. Japan Unicode Art
 2. Unicode Art
 3. Unicode Art Font Emulation
 4. Emoji Tale
 5. Unicode Smilies (ยฌ_ยฌ)
 6. Emoji Frequency

Misc

 1. Unicode for Programers
 2. emoji vs emoticon
 3. Unicode Equivalence
 4. Symbol Become Emoji