Unicode: Logic Symbols โˆ€ โˆƒ

By Xah Lee. Date: .
Font:

Standard Logic Symbols

โˆ€ โˆƒ โˆ„ , โˆด โˆต โˆŽ

ยฌ

and or nand xor
โˆง โˆจ , โŠผ โŠป

true
โŠจ โŠญ

assertion
โŠฆ โŠฌ

models, forces
โŠง โŠฉ โŠฎ

Logic binary operators
โ‹Ž โŸ‘ โฉ‘ โฉœ โฉŸ โฉž โฉ 

โ‹ โŸ‡ โฉ’ โฉ โŠฝ โฉฃ โฉข

โฉ˜ โฉš

โฉ— โฉ›

โฉ“ โฉ• โจ‡

โฉ” โฉ– โจˆ

โฉ™

Logic n-nary operators
โ‹€ โ‹

โซฌ โซญ


โŸŽ โŸ

Unicode Math Symbols